Varaždinske barokne večeri

Barokna glazba je prisutna u hrvatskom glavnom gradu baroka i bivšem glavnom gradu gotovo pedeset godina. Festival je danas dvotjedan, s trideset koncerata koje izvodi nekoliko stotina glazbenika pred oko deset tisuća ljudi iz cijelog svijeta.

Varaždinske barokne večeri održavaju se na jesen, uglavnom u crkvama i palačama, ali ne samo u Varaždinu – festival je prekoračio gradske granice od 1971. godine kada je održan prvi trodnevni festival. Sada je to dvotjedni festival s tridesetak koncerata, koje izvodi nekoliko stotina glazbenika pred oko deset tisuća ljudi iz cijelog svijeta. Poznat je kao europski i svjetski festival rane glazbe. Koncerti se danas održavaju uglavnom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ali Festival je bio gost u brojnim europskim zemljama. Udruga europskih festivala (EFFE) komentirala je Festival rekavši: Visoka kulturna i nacionalna važnost festivala neupitna je” i dodijelila Festivalu prestižnu EFFE nagradu 2019-2020.

Neki od najupečatljivijih nastupa iz proteklih festivalskih godina su koncert Jordija Savalla, doajena barokne glazbe, Zbora bečkih dječaka (2012.), Le Concert Spirituel pod vodstvom Herce Niquet-a i brojni koncerti španjolskog ansambla Le Tendre Amour koji dokazuju da barok može biti smiješan i grandiozan istovremeno.

Važno je napomenuti da se Festival ponosi autentičnošću ambijenta, jer je Varaždin jedan od najbolje održavanih baroknih gradova, a program se održava u palačama, crkvama i kaštelima iz tog razdoblja. Autentičan je i jer se koncerti izvode na baroknim instrumentima dok se autentičnost programa sastoji od originalnih baroknih kompozicija.

Što posjetiti u blizini?

Posjetite službene stranice Varaždinskih baroknih večeri: