Rijeka Drava

Rijeka Drava duga je 725 kilometara i povezuje Italiju, Austriju, Sloveniju, Hrvatsku i Mađarsku. Izvor rijeke Drave nalazi se u planinskom lancu Dolomiti, u blizini jezera Dobbiacho (Toblač) u Italiji, na 1450 metara nadmorske visine. Drava ima najveći protok u srpnju, kada se ledenjaci tope, te u studenom zbog jesenskih kiša iz
širokog alpskog zaleđa.

Drava je tipična ledenjačka rijeka koja se u neogenskom periodu počela razvijati formiranjem početnog tektonskog jarka. Postupci sedimentacije u kombinaciji s tektonskim kretanjima i naknadna erozija rijeke oblikovali su dvije važne riječne terase, kao i manja udubljenja. To je bila osnova za procese koji su stvorili brojna i raznolika staništa s velikim poplavnim područjima, močvarama, zaleđima i strmim obalama.
Drava ima najveći protok u srpnju kada se tope ledenjaci, te u studenom zbog jesenskih kiša iz širokog alpskog zaleđa. Područje sliva Drave u Italiji i Austriji pokriva 10.964 km², još 2.700 km² u Sloveniji i 7.015 km² u Hrvatskoj.

Ako posjećujte Dravu od točke ispod mosta (koristeći istaknutu navigaciju), možete odabrati šetnicu na lijevo ili desno. U oba smjera postoje uređene staze uz obalu koje su ujedno vrlo pogodne za biciklizam. Ako se odlučite krenuti desno, nakon 20 minuta hoda stići ćete do varaždinskog jezera, najvećeg umjetnog jezera u Varaždinskoj županiji.

Ako ste pak skloniji avanturama, posjetite stari tok Drave uzvodno i poznata mjesta Beli kipi ili Cirkovečka.Društvo će vam praviti samo biljni i životinjski svijet, uz ponekog ribića. A ljeti je moguće i osvježiti se uz riječne obale.

Želite li na rafting Dravom, konzultirajte se s agencijom More Adventures.

Što posjetiti u blizini?